N

CO NABÍZÍME?

Revize plynových zařízení a spotřebičů

Revize a kontroly plynových zařízení a spotřebičů se týkají skoro všech - domovní plynovody, průmyslové plynovody, nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn.

Odborná prohlídka kotelen

Každý provozovatel nízkotlaké kotelny je povinen nechat provést odbornou prohlídky kotelny pravidelně každý rok, při uvedení kotelny do provozu a také při dalších mimořádných událostech.

Tlakové zkoušky

Provádím tlakové zkoušky topení a topné zkoušky. Vydám vám potřebné potvrzení o provedení.

Poradenství a konzultace

Nenechte se zavalit studiem všech plynárenských a energetických zákonů. Obraťte se na mě, pomůžu vám.

Revize tlakových nádob

Pravidelná revize vyhrazených tlakových zařízení, tedy třeba revize tlakových nádob nebo revize parních kotlů je vyžadována zákonem - nezapomínejte na to!

Školení obsluhy

Školení obsluhy plynových i tlakových zařízení se musí provádět každé 3 roky. Školení obsluhy NTL kotelen se musí provádět každých 5 let.

Vedení dokumentace

Nejen, že je samotných povinností v oblasti revizí plynu a tlakových nádob hodně, ale k tomu je povinných také spousta dokumentů, řádů, deníků, knih a osvědčení. Nechte to na mě!

O

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY?

1

KDY POTŘEBUJI REVIZI PLYNU?​

Doporučujeme vykonávat revizi plynového zařízení po jakémkoliv zásahu do rozvodu plynu, např.: výměna spotřebiče, výměna jednotlivých částí plynovodu, apod. Jedná se zejména o vaši bezpečnost!

Revize plynových zařízení se dělí na výchozí a provozní.

1. Výchozí revizi je nutno provést po dokončení montáže nového plynového zařízení, před uvedením do provozu. Například při stavbě novostavby, stavbě zcela nového plynovodu apod. Výchozí revizi je povinna zajistit montážní organizace (např. instalatér) nebo sám majitel bytu, či domu.

2. Provozní revize je prováděna po skončení zkušebního provozu, generální opravě, po jakémkoliv zásahu do plynovodu, který má vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu plynovodu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstávce zařízení z provozu delším jak 6 měsíců a ve zvlášť stanovených případech.

2

JAK ČASTO POTŘEBUJI REVIZI PLYNU?

Výchozí revize se provádí před uvedením zařízení do provozu, po montáži. 

Provozní revize plynu se provádí 1x za tři roky. 

Kontrola se provádí každý rok.

3

KDO MÁ POVINNOST ZAJISTIT REVIZI PLYNU?

Výchozí revizi montážní organizace. 

Provozní revizi dle jednotlivých případů zajistí montážní organizace, vlastník bytu, objektu, či správa SVJ.

4

JAK DLOUHO TRVÁ SAMOTNÝ VÝKON REVIZE NEBO KONTROLY REVIZNÍM TECHNIKEM?

Doba trvání výkonu revize či kontroly se odvíjí dle velikosti revidovaného plynového zařízení.

5

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI KONTROLOU A PROVOZNÍ REVIZÍ ZAŘÍZENÍ?

Kontrola plynového se provádí jednou za rok a posuzuje se při ní celkový stav zařízení, zda stav posuzovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti a požární ochrany.

Provozní revize se provádí 1x za tři roky a posuzují se zejména změny stavu zařízení od minulé revize, bezpečnost provozu spotřebičů a celkový stav, zda odpovídá požadavkům bezpečnosti a požární ochrany.

6

JAKÉ DOKUMENTY POTŘEBUJI PŘIPRAVIT PRO REVIZNÍHO TECHNIKA?

Doporučujeme mít připraveny veškeré ostatní revize jednotlivých zařízení, která souvisí s provozem plynového zařízení. Např. u domovních kotlů nebo ohřívačů je potřebná revize spalinových cest.

7

KOLIK STOJÍ REVIZE NEBO KONTROLA PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ?

Cena je stanovena na základě časové a technické náročnosti výkonu.

8

POTŘEBUJI PRAVIDELNOU REVIZI PLYNU?

Doporučujeme provádět minimálně 1x za tři roky provozní revizi plynového zařízení.

Jde zejména o Vaši bezpečnost a jistotu, že provoz plynového zařízení je v pořádku.

REVIZE

O NÁS

Jsme držiteli platného osvědčení vydaného na základě zkoušek a usnesení Technické inspekce České republiky k činnosti revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení. Mezi vyhrazená plynová zařízení, kterými se zabýváme, patří rozvody plynu a spotřeba plynu spalováním.

Ing. Václav Pavlík

Revize plynových zařízení

R

REFERENCE

PARAGAN s.r.o.,  TIGEMMA s.r.o., X – FORCE a.s. , S-H Servis s.r.o.,  ELEKTRO-LUMEN s.r.o.,  FRITPOMM s.r.o.,  RENETRA s.r.o., a další.

Spolupráce s více než dvěma desítkami montážních organizací, či firem při výstavbách a rekonstrukcích plynovodů.

K

KONTAKT

Ing. Václav Pavlík | pavlik@revizepavlik.cz | IČ: 08360235 | Tel.: +420 608 408 322