N

SLUŽBY

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Provedu revizi nebo kontrolu vašeho plynového zařízení a plynových spotřebičů.
Domovní a průmyslové plynovody, spotřebiče všeho druhu.

TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

Zabývám se revizemi a zkouškami tlakových nádob jako jsou vzdušníky, expanzomaty, vodárny apod. Rovněž provádím revize parních a horkovodních kotlů.

ODBORNÉ PROHLÍDKY KOTELEN

Provedu odbornou prohlídku kategorizované kotelny včetně zkoušky jejího zabezpečení a MaR. Provedu kalibraci detektoru plynu od firmy JTO a VITEKO.

ŠKOLENÍ OBSLUHY

Proškolím a přezkouším obsluhu plynového zařízení, kotelen, tlakových nádob dle aktuálního předpisu.

VEDENÍ DOKUMENTACE

Nejen, že je samotných povinností v oblasti revizí plynu a tlakových nádob hodně, ale k tomu je povinných také spousta dokumentů, řádů, deníků, knih a osvědčení. Nechte to na mě!

OPRAVA ZÁVAD

Zajistím opravy nalezených závad díky úzké spolupráci s montážní firmou.

PORADENSTVÍ

Držím krok s aktuálními předpisy, normami a požadavky různých inspektorátů. Ročně absolvuji několik školení. Neváhejte se na mne obrátit pro konzultaci.

SPRÁVA KOTELEN

Zajistím obsluhu kotelny, pravidelné povinné revize, servis, zkoušky zařízení a vedení dokumentace kotelny v bytových domech a jiných objektech. Držíme pohotovost v případě poruchy.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

O
1

REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Revize je nutné provádět 1x za 3 roky nebo ve zvláštních případech. Kontroly pak 1x ročně. 

2

REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB

Provozní revize se provádí 1x ročně, vnitřní revize pak 1x za 5 let a tlaková zkouška tlakového zařízení 1x za 10 let. 

3

rEVIZE PARNÍCH A HORKOVODNÍCH KOTLŮ

Provozní revize se provádí 1x za 6 měsíců u kotlů III. a IV. třídy. Vnitřní revize 1x za rok.

4

ODBORNÁ PROHLÍDKA KOTELNY

Odborná prohlídka kotelny nízkotlaké kotelny se provádí 1x za rok. Vztahuje se na zařízení, kde je umístěn alespoň jeden kotel s výkonem nad 50 kW, nebo součtový výkon kotlů nad 100 kW. Při odborné prohlídce se provádí i zkouška zabezpečení a MaR včetně detektorů plynu. 

5

KAM ZA VÁMI DOJEDU?

Působím primárně v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji, rád za vámi přijedu kamkoliv v ČR, po domluvě. 

6

jAK PROBÍHÁ ŠKOLENÍ OBSLUHY?

Nejprve probíhá prezentace k dané problematice, následně jsou provedeny praktické ukázky obsluhy a případných závad. Na závěr je provedeno přezkoušení obsluhy s písemným a ústním testem. Vše nenásilnou „zajímavou“ formou.

7

NENAŠLI JSTE ODPOVĚĎ NA SVOU OTÁZKU?

Nevadí. Neváhejte mě kontaktovat. Rád se vám budu věnovat.

REVIZE

O MNĚ

Jsem nadšenec do technických zařízení a mám 15 let zkušeností v oboru TZB. Jsem absolventem oboru Technická zařízení budov na SPŠ Valašské Meziříčí a držitel diplomu v oboru Tepelná technika a průmyslová keramika na VŠB-TU Ostrava. 

Ing. Václav Pavlík

Revize plynových a tlakových zařízení

R

CENÍK

Cenu vám stanovím dle rozsahu požadovaných prací. 

Pro cenovou nabídku mě neváhejte kontaktovat na 608 408 322 nebo pavlik@revizepavlik.cz

K

KONTAKT

Ing. Václav Pavlík | pavlik@revizepavlik.cz | IČ: 08360235 | Tel.: +420 608 408 322